Ze života farnosti

 

Lidové misie - Kostelany n. Moravou 28.4.-6.5.2012

     

NK_-_mDobrý dojem v nás zanechaly misie v této farnosti, pěkné přijetí lidmi,

dobrá spolupráce s místním duchovní správcem P. Josefem Rýznarem

a solidní účast lidí na misiích.  Společenství věřících tu má stále jakýsi dobrý základ

i když život v rodinách vypadá často různě a odpad od praktikování křesťanského způsobu života

je vidět i zde. Udržet si živou víru je dnes problém pro mnoho lidí v naší republice.

Proto se vydáváme na tzv. lidové misie do našich farností a ve vlastních řadách se s Boží pomocí snažíme posílit to,

co je slabé, uzdravit, co je nemocné a upevnit, co je dobré. A jestli se nám to v Kostelanech alespoň trochu podařilo?

To už musí říci ti, kdo se misií účastnili:)

Průběh lidových misií přibližuje následná malá statistika a bohatá fotogalerie:
 

 

Malá statistika Kostelany
Počet obyvatel celkem 900
Nedělní bohoslužby 80 - 100
Ranní program misií 35 - 50
Večerní program misií 45 - 68
Katecheze pro ženy 30
Katecheze pro muže 21
První setkání pro mládež 8
Druhé setkání pro mládež 13
Setkání pro děti 16
Svátost smíření 47
Svátost pomazání nemocných 33
Obnova manželských slibů  10
Návštěvy nemocných 1
Promítání filmu 34

 

 

Fotogalerie

Pozn.: Zprávu je třeba chápat jako osobní svědectví misionářů,

ne jako celkové hodnocení farnosti.

Tasovice, 14.5.2012

P. Jiří Šindelář, CSsR

info@lidovemisie.cz

 
 
 

Kontakt

P. ICLic. Mgr. Josef Rýznar Římskokatolická farnost
Kostelany nad Moravou 155
686 01

Adresa Nedakonice:
Za Mlýnama 307
Nedakonice
687 38
+420 737 544 834
+420 576 776 570
fanedakonice@ado.cz