SPOLEČENSTVÍ

 

Modlitby matek:  každou středu od 20h, farní kostel, boční vchod.

                               informace na   annapavlova@email.cz

 

Modlitby dětí:      každá první středa v měsíci od 17h, farní kostel,

                              boční vchod, děti se modlí modlitbu růžence za

                              své rodiče.

 

Tato farní společenství nejsou uzavřená a navštívit ji mohou

maminky, tatínci nebo děti, pokud mají zájem  o společnou modlitbu. 

 

Biblické hodiny na faře v Nedakonicích

 

Pravidelná pondělní setkání na faře nad texty Písma svatého

pod vedením P. Josefa Rýznara

během prázdnin se biblické hodiny nekonají, sledujte ohlášky

 

Manželská setkání

sledujte ohlášky

 

Kontakt

P. ICLic. Mgr. Josef Rýznar Římskokatolická farnost
Kostelany nad Moravou 155
686 01

Adresa Nedakonice:
Za Mlýnama 307
Nedakonice
687 38
+420 737 544 834
+420 576 776 570
fanedakonice@ado.cz