Modlitby Matek

 

HNUTÍ MODLITEB  MATEK (MM) .

Scházíme se pravidelně každou středu od 20h ve farním kostele.  Maminky se společně modlí za své děti, rodiny. Setkání má svůj základní řád a modlíme se modlitby podle brožurky MM. Nejprve žádáme Ducha Svatého o vedení  v modlitbě,  poté je modlitba za ochranu a o spojení s ostatními skupinkami matek…,   takto připraveny  si přečteme  Boží Slovo. Bohu  odevzdáváme své děti ,  symbolicky tak, že máme misku, která představuje Ježíšovy ruce, kde vložíme kolečka se jmény našich nejdražších, a za které se chceme modlit. Po předání dětí se společně modlíme růženec a poté ukončujeme setkání zpěvem.

Krátce z historie vzniku MM:

Hnutí MM vzniklo v Anglii v listopadu 1995 z touhy dvou maminek , které se zabývaly postavením dětí ve společnosti  a uvědomily si, jak zranitelné děti jsou, jakým nástrahám a svodům musí naše děti čelit (televize, počítače, drogy, nezájem, dětská prostituce atd). Hnutí se rychle rozšířilo do všech koutů světa a skupinky jsou dnes ve více než  105 zemí světa včetně  USA, Číny, Ruska, Francie, a jen v České republice každoročně přibývá okolo 70 skupinek.  Společným cílem skupinek matek je ochránit děti modlitbou. Toto hnutí má souhlas, podporu a požehnání křesťanských vůdců všech denominací.

Hnutí MM má své centrum v Brně. Kontakty:   www.modlitbymatek.cz

Modlitba:

Pane Ježíši, přicházím před tebe jako matka.
Prosím, abys žehnal mým dětem a všem dětem na celém světě.

Děkuji ti za naše děti, jsou pro nás drahocenným darem.
Pomoz nám ,Pane, vždycky si to připomínat, zvlášť když jsou v těžkostech.

Pane, vždyť žijí ve světě plném násilí, ve světě, který tě vždy neuznává,
ve světě, kde se mohou stát terčem posměchu, když vyznají, že v tebe věří.

Pomoz jim, aby byly silné, Pane.
Pomoz nám poznat, že ty jsi stále s námi, že s námi sdílíš radost i bolest,
jsi s námi, když se smějeme a pláčeš s námi v bolestech.

Prosíme tě, dej nám milosti, které potřebujeme, abychom naplnily záměr, který
máš s naším životem a splnily své povinnosti v rodinách.
Ty jsi Všemohoucí Bůh, ty můžeš věci změnit.

Obracíme se k tobě s důvěrou a láskou, protože víme, že odpovíš na naše prosby.
Chceme si vždy připomínat, jak velmi miluješ nás a naše děti, a že nás povzbuzuješ,
abychom ti odevzdaly své problémy.

Amen 

Kontakt

P. ICLic. Mgr. Josef Rýznar Římskokatolická farnost
Kostelany nad Moravou 155
686 01

Adresa Nedakonice:
Za Mlýnama 307
Nedakonice
687 38
+420 737 544 834
+420 576 776 570
fanedakonice@ado.cz