Ministranti

 

V současné době má farnost 7 aktivních ministrantů, chlapců, ve věku   10 až  22 let.

 

Co vlastně slovo ministrant znamená?

Ministrant je světský služebník, který napomáhá knězi během bohoslužby. Pojem se používá zejména v rámci římskokatolické církve.

Každý ministrant by měl projít přípravným obdobím, ve kterém se připravuje na svůj první ministranský slib.

Při slibu položí pravou ruku na oltář a řekne:

 

JÁ ..............., DĚKUJI PÁNU JEŽÍŠI KRISTU

ZA MILOST POVOLÁNÍ DO SLUŽBY MINISTRANTA

A SLIBUJI, ŽE BUDU SVÉ POVINNOSTI KONAT HORLIVĚ,

ZBOŽNĚ A RADOSTNĚ, K CHVÁLE BOŽÍ A K PROSPĚCHU

NAŠÍ FARNÍ RODINY. AMEN

 

Po složení slibu je ministrant přijat do služby.

 

Jsme rádi, že v uplynulých pár letech do služby ministrantů vstoupilo 6 mladých kluků.

 

Za vaše modlitby děkují

 

Tomáš Travenec a Martin Vybíral

zástupci ministrantů

 

Kontakt

P. ICLic. Mgr. Josef Rýznar Římskokatolická farnost
Kostelany nad Moravou 155
686 01

Adresa Nedakonice:
Za Mlýnama 307
Nedakonice
687 38
+420 737 544 834
+420 576 776 570
fanedakonice@ado.cz