Vítejte na stránkách farnosti

Kostelany Nad Moravou

 

Farnost Kostelany nad Moravou náleží do uherskohraďišťského děkanátu olomoucké arcidiecéze - 8 km jihozápadně od Uherského Hradiště.

Farní kostel  je zasvěcen sv. Floriánu, patronu hasičů a hutníků.

Duchovním správcem  farnosti  je P. Mgr. Josef Rýznar.

 

Od roku 2011 postupně opravujeme kostel 

 

 

 

Počasí radar
Drazí bratři a sestry, milí farníci,
Nacházíme se sice v mimořádné situaci, ale nezoufáme si. V dějinách světa a v dějinách Církve byly okamžiky mnohem složitější. Víte, že naše vláda v souvislosti se šířící se nákazou zakázala shromažďování osob nad třicet účastníků. To bohužel znamená i dopad na konání našich bohoslužeb. V mnohých farnostech bude praxe poněkud jiná a pravděpodobně se nadále bude vyvíjet. Prakticky to znamená, že všichni katolíci jsou dispensováni od povinné účasti na nedělní mši sv., tedy nemusí mít obavy, že by se dopustili hříchu, když se jí nezúčastní. Je potřebné nahradit neúčast na mši sv. jejím sledováním ze sdělovacích prostředků (rádio, televize), pokud k tomu věřící mají možnost. Po konzultaci s generálním vikářem otcem biskupem Josefem Nuzíkem jsme se rozhodli, že v naší farnosti bude praxe takováto: 
Všechny veřejné mše sv. budou až do odvolání zrušeny. Soukromě budu slavit mši sv. na úmysly, které byly zapsány. Pokud by to někomu nevyhovovalo, ať mi zavolá a mši sv. na jeho úmysl odložíme.
Nedělní mše sv. budou zrušeny. V časech, kdy se obyčejně slaví mše sv., bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a bude tam přítomen kněz k udělování sv. smíření a podávání sv. přijímání. Pokud se týče úmyslů těchto mší sv., je třeba se individuálně domluvit s knězem, na jejich přeložení na pozdější dobu, nebo odsloužení soukromě.
Každý den v 20:00 hod. jsme zváni k modlitbě sv. růžence za brzké ukončení epidemie. Každý den se zasvěcujme Bohu skrze ruce Panny Marie.
Obětujme na tento úmysl také každodenní dobrovolný půst a sebezápor, jak nás k tomu vede tato svatá doba postní. Modleme se za nemocné a buďme připraveni si navzájem pomáhat a podporovat se. Všímejme si především starých a nemocných lidí v našem okolí a nabídněme jim pomoc, aby nemuseli riskovat vycházením ze svých domovů.
Kněz je stále k dispozici k udělování svátostí, ať už v kostele nebo v domácnostech. Nebojte se mi zavolat, když bude třeba (tel. 737 544 834).
Sledujme i nadále situaci, která se mění ze dne na den a je možné, že za týden bude situace jiná než teď
 
 
Všem žehná a zdraví 
P. Josef Rýznar, farář
 
 
 
 

 

 
google-site-verification: google340d30c6ef81fbf5.html

Anketa

nový nebo starý web ?

nový (157)
starý (140)
nevím (159)

Celkový počet hlasů: 456

Kontakt

P. ICLic. Mgr. Josef Rýznar Římskokatolická farnost
Kostelany nad Moravou 155
686 01

Adresa Nedakonice:
Za Mlýnama 307
Nedakonice
687 38
+420 737 544 834
+420 576 776 570
fanedakonice@ado.cz